Transport gerelateerde studies

  • Erkend voor MER-studies (infrastructuur- en industriële projecten).

  • Verkeersgerichte geluid- en trillingonderzoeken en adviesen.

  • Langdurige geluidsdrukniveaumeteingen.

  • Treinlawaai.

  • Vliegtuiglawaai.

  • Verkeerslawaai.

  • Bepalen absorptie wegdekken.

  • Berekenen van geluidschermen.

  • Opstellen van geluidcontourkaarten.