Industrie

 • Milieu-vergunnende studies:

  • erkend voor het uitvoeren van VLAREM II geluidstudies;

  • erkend voor MER-studies -> infrastructuur- en industriële projecten;

  • saneringsstudies -> het vooropstellen van verzachtende maatregelen en het opvolgen en controleren van de saneringswerkzaamheden;

  • toetsingen aan wetgeving van Vlaanderen, Brussel hoofdstedelijk Gewest, Waals gewest;

  • toetsing aan diverse buitenlandse wetgevingen en normen.

 • Ambulante en langdurige geluid- en trillingsmetingen

 • 3D-computersimulaties ter bepaling van:

  • geluidhinder -> bepalen van specifiek geluid van een inrichting;

  • opstellen van saneringsplannen -> broninventarisatie , lijst van saneringen en opstellen van maatregelen;

  • het maken van voorspellingsstudies.

 • Lawaaiblootstelling op de werkplek:
  • opstellen geluidskaarten;

  • dosimetrie;

  • trillingen op de werkplek.